flaga flaga
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
cytat
dzial
Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewy Kosior świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu: dzial strzalka PRAWO RODZINNE - w szczególności:
 • dzial sprawy o rozwód lub o separację
 • dzial sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • dzial sprawy o podział majątku wspólnego
 • dzial sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka
 • dzial sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • dzial sprawy o alimenty i sprawy o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego
 • dzial sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
strzalka PRAWO RZECZOWE - w szczególności:
 • dzial sprawy o ochronę prawa własności i posiadania, w tym sprawy o eksmisję
 • dzial sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości
 • dzial sprawy o zniesienie współwłasności
 • dzial sprawy o ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu
 • dzial sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy, w tym korzystania ponad udział we współwłasności
 • dzial sprawy wieczystoksięgowe
strzalka PRAWO SPADKOWE - w szczególności:
 • dzial sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku
 • dzial sprawy o dział spadku
 • dzial sprawy o zachowek
strzalka PRAWO ZOBOWIĄZAŃ - w szczególności:
 • dzial sprawy o zapłatę
 • dzial sprawy o odszkodowanie (z tytułu nienależytego wykonania umowy, czynów niedozwolonych, w tym wypadku komunikacyjnego, braku nadzoru, błędu w sztuce medycznej itp.)
 • dzial sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • dzial windykacja należności
 • dzial reprezentowanie Klientów przed organami egzekucyjnymi
strzalka PRAWO GOSPODARCZE - w szczególności:
 • dzial sprawy o zawezwanie do próby ugodowej
 • dzial windykacja należności
 • dzial doradztwo przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej
 • dzial rejestracja spółek
strzalka PRAWO PRACY - w szczególności:
 • dzial sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • dzial sprawy o przywrócenie do pracy
 • dzial sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • dzial sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
dzial strzalka PRAWO KARNE MATERIALNE - w szczególności:
 • dzial obrona w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami
 • dzial reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
 • dzial sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • dzial sprawy o wydanie wyroku łącznego
strzalka PRAWO KARNE WYKONAWCZE - w szczególności:
 • dzial sprawy o wykonanie kary w formie dozoru elektronicznego
 • dzial sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • dzial sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • dzial sprawy o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • dzial sprawy o orzeczenie kary zastępczej
 • dzial sprawy o rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności
strzalka PRAWO WYKROCZEŃ - w szczególności:
 • dzial obrona w sprawach o wykroczenia
 • dzial reprezentowanie osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego
dzial strzalka PRAWO ADMINISTRACYJNE - w szczególności:
 • dzial sporządzanie odwołań i skarg administracyjnych od decyzji administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • dzial zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.
stopka
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisów społecznościowych oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Więcej informacji można znaleźć w: Polityka plików cookie
Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).