flaga flaga
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
cytat
dzial
Jestem absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracę magisterską pt. Działalność gospodarcza w świetle małżeńskich ustrojów majątkowych napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Goettela obroniłam w 2009 roku z wynikiem bardzo dobrym. Otrzymałam diploma honorifcum dla najlepszego absolwenta studiów stacjonar- nych na kierunku prawo.
Aplikację adwokacką i praktyki odbyłam w Białostockiej Izbie Adwokackiej pod opieką adwokat Elżbiety Marii Bednarek Kancelaria Adwokacka w Białymstoku. Zajmowałam się sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego oraz prawa pracy, a także reprezentowałam ubezpieczycieli w sprawach o odszkodowanie lub zadość- uczynienie. Zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Białymstoku pod numerem 661.
Część edukacji prawniczej odebrałam na uniwersytetach zagranicznych podczas pobytu
na Università degli studi di Pisa (Włochy), Universidad de Deusto w Bilbao (Hiszpania), Petersburskim Uniwersytecie Państwowym (Rosja). Ukończyłam również Letnią Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Uniwersytet w Białymstoku w porozumieniu
z Michigan State University oraz Międzynarodową Letnią Szkołę Ekonomicznej Analizy Prawa na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Podczas studiów na kierunku prawo odbywałam praktyki m.in. w Studenckiej Poradni Prawnej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku świadcząc pomoc prawną w sekcji prawa cywilnego Studenckiej Poradni Prawnej oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich prof. dr hab. Janusza Kochanowskiego w Warszawie.
Ukończyłam studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Handlowego Wydziału Prawa UwB.
W latach 2011-2013 pracowałam jako asystent naukowy na Wydziale Prawa UwB prowadząc zajęcia z przedmiotów prawo handlowe oraz prawo cywilne. W czasie studiów doktoranckich pełniłam funkcję opiekuna sekcji prawa cywilnego - oddziały zamiejscowe w Czarnej Białostockiej, Mońkach i Olecku. Uczestniczyłam w krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu prawa cywilnego.
W dniu 4 grudnia 2014 r. obroniłam pracę doktorską na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu prawa umów. Od stycznia 2015 r. posiadam stopień naukowy doktora nauk prawnych. dzial dzial
  • dzial Praca adwokata w przeważającej mierze oparta jest na pracy z dokumentami. Dlatego tak istotne jest skompletowanie i dostarczenie adwokatowi pełnej dokumentacji wiążącej się z danym zagadnieniem prawnym. Dokumenty powinny być ułożone chronologicznie, zawierać koperty z datą nadania oraz odbioru danej przesyłki. Pozwala to na szybsze i kompleksowe udzielenie porady prawnej, dzięki czemu nie ma ona hipotetycznego charakteru.
  • dzial W przypadku porad dotyczących nieruchomości należy dostarczyć aktualny wypis z księgi wieczystej lub co najmniej numer księgi wieczystej, a także wypis oraz wyrys z rejestru gruntów (ew. mapę danej nieruchomości).
  • W/w rejestry gruntów prowadzone są ze względu na położenie nieruchomości, tj. m. in. przez:
  • - Urząd Miejski w Białymstoku – Departament Geodezji (ul. Słonimska 2/2, 15-950 Białystok), dla nieruchomości położonych na terenie miasta Białegostoku
  • - Starostwo Powiatowe w Białymstoku Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości (ul. Branickiego 13, 15-085 Białystok), dla nieruchomości położonych na terenie powiatu białostockiego, itp.
  • Szczegółowe adresy urzędów gmin i starostw powiatowych województwa podlaskiego można znaleźć tutaj: bip.wrotapodlasia.pl
stopka
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisów społecznościowych oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy. Więcej informacji można znaleźć w: Polityka plików cookie
Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).